12B

Stop de chaos in de Nederlandse klaslokalen

 

‘Nederlandse leerling ongemotiveerd, amper orde in de klas, veel talent onbenut.’

 

Zo kopte de Volkskrant naar aanleiding van de verschijning van het rapport Reviews of National Policies for Education (OESO 2016).

 

Wanneer je dat leest slaat de schrik je om het hart. Ontbreekt het op scholen aan een goed leerklimaat? Wat zegt deze conclusie over de werkomstandigheden van leraren? Hebben ze nog wel grip op hun klas? Mogen we wel verwachten dat leerlingen gemotiveerd en met veel inzet aan een vervolgstudie of baan beginnen als het op school dikwijls een chaos is? Volgens het rapport hebben de leerlingen weinig zin om complexe opdrachten te doen of om iets extra’s te doen voor hun ontwikkeling. Je bent stoer als je een onvoldoende haalt, een ‘stuud’ of een ‘watje’ als je een acht scoort. We leven in een zesjescultuur met berekenende leerlingen.

 

Ondanks deze onderbouwde kritiek blijkt steeds weer dat het Nederlandse onderwijs qua leerprestaties internationaal goed scoort. Maar is die constatering voldoende om de kritiek te pareren? Nee, natuurlijk niet! We halen er bij lange na niet uit wat er in zit! Niet omdat we lui zijn of zelf het product van die vermaledijde zesjescultuur, maar domweg omdat we de grip op onze klas aan het verliezen zijn. We lopen op onze tenen en de status van het leraarsvak staat onder druk. Onderwijsgevenden ervaren steeds meer werkdruk en steeds meer maatschappelijke doelen lijken via het onderwijs gerealiseerd te moeten worden. Zelfs ouders lijken in toenemende mate de opvoeding aan scholen te willen uitbesteden. Daar komt bij dat het Nederlandse onderwijs qua leerprestaties al jaren gestaag daalt op de internationale ranglijsten.

 

Genoeg redenen om dit proces te keren. Niet door achterover te leunen en verwachtingsvol onze blik te richten op de overheid of politiek. Evenmin door ons heil te zoeken in de zoveelste structuurverandering, onderwijsvernieuwing of de volgende pot met geld, maar simpelweg door te beginnen bij ons zelf. Terug naar de kern waar het allemaal om draait. Het primaire proces. De onderwijsgevende en zijn klas.

 

Als onderwijsgevenden hebben we een gezamenlijk doel: onze leerlingen optimaal voor te bereiden op hun toekomst. Daar kunnen we als individu invloed op uitoefenen. Hun toekomst op school, tijdens een vervolgstudie, op hun werk en als lid van tal van samenlevingsverbanden. Als we er in slagen leerlingen beter te motiveren en talenten beter te benutten, dan leidt dat tot betere leerprestaties. De sleutel is de leraar. Het middel: grip op je klas!

 

Wat maakt de school tot een succes? Daar is veel onderzoek naar gedaan. In het baanbrekende boek Visible learning verwerkt John Hattie de resultaten van onderzoeken onder miljoenen leerlingen. Het gaat hier om meer dan achthonderd meta-analyses van meer dan 52.600 onderzoeken, met bij elkaar minstens tweehonderdveertig miljoen leerlingen.

En wat blijkt? De leraar doet ertoe. Veel zelfs! Vrijwel elke ingreep van de leraar heeft effect op het leergedrag. Uit Hatties onderzoek bleek een gemiddelde effectgrootte van 0,40.

Doet de leraar er dan ook toe om leerlingen te motiveren? Jazeker, er zijn veel manieren om leerlingen te motiveren, anders dan ze te belonen of te straffen. Het mooiste is om leerlingen van extrinsieke naar intrinsieke motivatie te krijgen. De leraar kan daar een doorslaggevende rol in spelen.

 

In het pas verschenen boek GRIP OP JE KLAS staan honderden tips voor onderwijsgevenden. Deze zijn in de praktijk met succes uitgevoerd. Veel van deze tips hebben te maken met het motiveren van leerlingen.

Geheel in stijl van het boek sluiten we dit artikel af met een tip: maak er werk van! Het zal je als onderwijsgevende uiteindelijk veel tijd besparen, je werkplezier zal toenemen en je zult betere leerlingen afleveren.

 

Wat wil je nog meer?

 

Meer weten over GRIP op je klas? Direct bestellen kan ook:  € 20,-

 

Bestellen? Voorbeeldpagina's

€ 20,- Harde kaft

Luxe uitvoering. 208 p.

stop-1013960 sport-1014054 teacher-1013888 direction-1013995

Chaos?          Grip!                      

Meer weten over Grip?