12B

Project Poldervrouwen

eBook

Boek

Van Assepoester tot Polderprinses

Poldervrouwen toen en NU

 

70 jaar poldergeschiedenis vanuit het perspectief van vrouwen

 

* Auteurs: Anje Ham en Jakob Schuiringa

* Samenwerking 12B en Zorg voor Tekst

* Met actieve participatie van de gemeente Noordoostpolder.

 

 

U kunt het boek online doorbladeren en beoordelen. Activeer de link hieronder.

 

 

In de geschiedschrijving van de polders is de positie van vrouwen onderbelicht. Dit project maakt daar een einde aan. Met ondermeer 100 portretten van gewone en spraakmakende vrouwen: de polderpioniersvrouwen, hun dochters en hun moderne ondernemende, sportieve, en creatieve kleindochters van de derde generatie.

WelkomInDeNoordoostpolder NOP-ART.MarleenVink NOP-ART.2.MarleenVink MargrietBuysman.Tulpenfestival

Poldervrouwen

CoverPoldervrouwen CoverPoldervrouwen

Van Assepoester tot Polderprinses

Nederland was in rep en roer toen prinses Máxima in 2007 verklaarde dat dé Nederlander en dé Nederlandse identiteit niet bestaan. Waarschijnlijk was ze nog nooit in de Noordoostpolder geweest.

 

Immers, op dat stukje op het water bevochten Nederland moest na de Tweede Wereldoorlog een modelsamenleving ontstaan. Zorgvuldig geselecteerde mannen en vrouwen - uit alle regio's van nederland en van verschillende gezindten - moesten gezamenlijk een perfecte gemeenschap opbouwen. een experimentele smeltkroes met onzekere uitkomst.

 

Is die beoogde modelsamenleving ontstaan? De schrijvers gaan in dit boek op zoek naar het antwoord en speuren bovendien naar zoiets ongrijpbaars als regio-identiteit en poldergevoel. Ze hervertellen de ruim 70-jarige geschiedenis van de Noordoostpolder en doen dit vanuit het tot nu toe onderbelichte perspectief van drie generaties poldervrouwen: de pioniersvrouwen van het eerste uur, hun emanciperende dochters en hun ondernemende kleindochters. Voor één keer steken de vrouwen het hoofd boven het maaiveld en vertellen ze hún polderverhaal. Van Assepoester tot Polderprinses.

 

Wat blijkt: de vrouwen uit dit boek noemen de Noordoostpolder geslaagd. Ze zijn trots op hun nieuwe land. De polder heeft bovendien een archetype poldervrouw ‘geproduceerd’. Met eigenschappen als vrijheidsdrang, tolerantie en aanpassingsvermogen. Plus een sterk ontwikkelde gemeenschapszin en geloof in gelijkheid. Kan het Nederlandser?

 

Op zoek naar de identiteit van de poldervrouw, hervonden we de Nederlander.

Koningin Máxima: de Nederlander bestáát.

 

• Het poldergevoel van o.a. Janneke Brinkman, Annamarie Thomas en Maaike Smit

• Over de sterk veranderde rol(neming) van de naoorlogse vrouw

• De Noordoostpolder: Nederland-Polderland pur sang

• Drie generaties vrouwen schrijven poldergeschiedenis

• Een boeiende zoektocht naar polderroots en polderidentiteit

• De polder als beoogde modelsamenleving: Flop of succes?

Poldervrouwen toen en nu