12B

Grip op je klas

Lesgeven. Een droombaan!

Maar voor sommige onderwijsgevenden een nachtmerrie.

 

Feit is dat volgens onderzoekers de Nederlandse leerling ongemotiveerd is, er amper orde heerst in onze klaslokalen en veel talent onbenut blijft.

 

Dat kan en moet beter. In het belang van leerlingen en leraren.

Daar helpt dit boek bij. Door je meer grip te geven op je klas.

 

Nergens in de westerse wereld lijken de omstandigheden voor onderwijsgevenden moeilijker dan in Nederland. Extra uitdagend dus om toch goede resultaten te halen en elke dag plezier te houden in je werk. Ook al ben je een talentvolle, bovengemiddelde leerkracht of docent, je hebt een pittige baan. Maar ook een prachtbaan die met de juiste tips makkelijker, succesvoller en leuker wordt.

 

Grip op je klas is een praktijkboek boordevol direct inzetbare tips.

Voor (aanstaande) onderwijsgevenden die nog niet zijn uitgeleerd.

Grip13-PastedGraphic-1 kopie

"Wat een fantastisch boek die ‘Grip op je klas’! Alle tips waar je de hele PABO of lerarenopleiding naar verlangt, maar waar je er maar een paar van krijgt. Ik ga het gelijk inzetten maandag."

 

 

Reactie uit het veld

Auteur Frans Pinkse begon zijn onderwijsloopbaan als leerkracht en directeur op een basisschool. Vervolgens werkte hij jarenlang als lerarenopleider aan een Pabo. Nu is hij werkzaam als coach en helpt onderwijsgevenden in basis- en voortgezet onderwijs meer grip te krijgen op hun leerlingen.

 

Zie hier voor meer informatie over Frans Pinkse en zijn coaching.

 

Jakob Schuiringa startte zijn loopbaan als leraar in het voortgezet onderwijs. Daarna werd hij uitgever en directeur bij een grote educatieve uitgeverij. Ook was hij succesvol als auteur en eindredacteur van vooral schoolboeken. Nu heeft hij zijn eigen uitgeverij en schrijft voor zijn plezier. Van Grip op je klas is hij coauteur en eindredacteur.

 

Zie hier het LinkedIn-profiel.

Over de auteurs

Ik herinner het me als de dag van gisteren dat ik als eenentwintigjarige voor het eerst mijn eigen klas instapte. Vol goede moed en met knikkende knieën. Ondanks alle stages was ik toch wel wat onwennig, want dit was mijn eigen klas en er was niemand om mij feedback te geven. Maar het voelde goed. Ik was vierentwintig toen ik op dezelfde vestiging schoolhoofd werd. Vervolgens werd ik op verschillende andere basisscholen directeur, altijd met een eigen klas. Tot ik docent aan de pabo werd. Daar kon ik mijn praktijkkennis overdragen aan studenten en hen liefde bijbrengen voor het leraarsvak dat zo ongelooflijk boeiend, interessant en uitdagend is.

 

Ik begeleidde studenten bij hun stage en ging op verzoek van een directeur van een basisschool een leerkracht begeleiden. Maatwerk, een op een. Dat was de eerste stap naar mijn huidige professie: onderwijsgevenden helpen meer grip op hun klas te krijgen. Inmiddels heb ik, als zelfstandig ondernemer, honderden onderwijzenden assessments afgenomen, beoordeeld, gecoacht en begeleid. Met veel plezier en gelukkig ook met veel succes. Op www.franspinkseabc.nl kun je er meer over lezen.

 

Het boek Grip op je klas is voortgekomen uit die jarenlange ervaring als leerkracht, lerarenopleider en coach. Het is een bundeling van tips. Uit de praktijk, voor de praktijk. Met bewezen resultaat. Verwacht geen hoogdravende theorieën of hemelbestormende innovaties. Wat je wel mag verwachten zijn uiterst concrete en bruikbare tips waarmee je morgen al aan de slag kan.

 

Dit boek had niet gemaakt kunnen worden zonder de kritische en ondersteunende blik van Jakob Schuiringa. Zelf ook onderwijsman in hart en nieren en als leermiddelenspecialist gepokt en gemazeld in het schoolboekenvak. Zijn adviezen hebben in sterke mate bijgedragen aan de inhoud en vormgeving van dit boek.

 

Kortom: een praktijkboek vol gebundelde onderwijservaring.

 

We spreken de wens uit dat jij met behulp van dit boek de grip op je klas kunt vergroten en zo je vak beter en met meer plezier kunt uitvoeren.

Frans Pinkse over het waarom van dit boek

Bestellen? Inhoud van het boek Voorbeeldpagina's Bestellen? Inhoud van het boek

€ 15,- Harde kaft. 208p.

Artikel: Stop de chaos! IMG_9386 Artikel: Meer geld maakt onderwijs niet beter Recensie Recensie

Praktijkboek vol tips uit, door en voor het primaire proces

Kernboodschap: motiveren en benutten van talenten = grip op je klas!

 

Deel 1 richt zich praktische tips voor leerkrachten basisonderwijs (12-). De tips zijn geordende op leeftijd en groep en geclusterd rondom een specifiek thema; onder andere start en afsluiting van de dag of les, hoekenwerk, combinatiegroepen, omgaan met ordeproblemen en lesovergangen.

 

Deel 2 richt zich op docenten voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs (12+), met als specifieke thema's onder meer huiswerk, instructie, ordeproblemen oplossen en de invloed van de leeromgeving.

 

Deel 3 bevat energizers én tranquillizers en geeft enige informatie over gepersonaliseerd leren en omgaan met 'storend' gedrag. Met ter inspiratie een lijst voor verder lezen.

 

Bevat een grote hoeveelheid praktijktips, veelal kort aangestipt, waarvan sommige meteen inzetbaar zijn, andere (meer/veel) oefening en begeleiding vragen.

 

Stevige uitgave, mix van een pedagogische en leerlinggerichte onderwijsstijl en rust, reinheid, regelmaat. Oproep aan (aanstaande) onderwijsprofessionals: motiveren - maak er werk van!

 

Recensent: Hannelore Rubie

16-03-2017

Recensie NBD Biblion

Geschikt leermiddel voor lerarenopleidingen

"Mooi om te zien dat niet alleen individuele onderwijsgevenden, maar ook lerarenopleidingen 'Grip op je klas' op de boekenlijst voor hun studenten plaatsen. Zoals bijvoorbeeld PABO InHolland in Rotterdam."