12B

12B-EduConsult

12B-EduConsult is het consultancy-bureau van 12B

 

12B is een netwerkorganisatie onder leiding van Jakob Schuiringa,

oprichter en eigenaar. Jakob heeft een ruime ervaring als docent, auteur en educatief uitgever. Zowel in inhoudelijke als leidinggevende functies. Zowel op de werkvloer als in de directiekamer.

 

 

Logo.12b-educonsult gediplomeerd!-12 gediplomeerd!-2

 

 

We stellen ons ten doel de toegang tot content en kennis voor onze klanten en onderwijsdoelgroepen te vergemakkelijken. Via 12B-EduConsult willen we onze opdrachtgevers helpen het leren te optimaliseren. Dat doen we via advisering op het gebied van:

strategie, concepten, innovatie en publicaties.

 

email: 12b.edu(ad)gmail.com

Contactformulier JulianaSchool zw-w-(345)-smal

Strategie en Beleid

12B heeft veel kennis en ervaring met strategische en beleidsmatige vraagstukken op het gebied van onderwijs en leermiddelen. Welke keuzes wilt u maken voor uw bedrijf of instelling in een sterk veranderende omgeving? Hoe ziet uw leermiddelenbeleid voor de toekomst eruit en welke rol wilt u dat ict daarin gaat spelen? 12B kan voor u nieuwe markten en mogelijkheden exploreren: zowel nieuwe business als nieuwe businessmodellen ontwikkelen.

 

Concepting

12B heeft bewezen werkende en winnende concepten te kunnen ontwikkelen: de uitdaging voor leermiddelenontwikkelaars. Of het nu op school is, in de uitgeverij of in andere bedrijven. In het ontwerp ligt de kracht. Daarin schuilt voor een belangrijk deel de waarde die leermateriaal kan hebben voor een leerling en voor de ontwikkeling van zijn talenten. Een rijke mix van didactiek, inhoud, structuur en media gebaseerd op haalbare praktijk.

Innovaties

Veranderingen volgen elkaar razendsnel op: de sociale, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben een grote impact op de educatieve branche. De traditionele keten van producenten, leveranciers en afnemers is minder vanzelfsprekend en de schakels in die keten heroriënteren zich op hun toegevoegde waarde. Deze veranderingen veroorzaken onzekerheden, maar scheppen ook nieuwe mogelijkheden en kansen voor bedrijven en instellingen die zich bezig houden met onderwijs en leermaterialen. 12B helpt u die nieuwe kansen te benutten. We beschikken over een ruim portfolio aan ideeën die we graag met u delen.

 

Publicaties

Zelf lesmaterialen ontwikkelen en publiceren, (onderwijs)publicaties professionaliseren of special interest uitgaven ontwikkelen? 12B beschikt over een ruim netwerk van professionals en bedrijven die samen met u snel, efficiënt en tegen scherpe prijzen allerhande publicaties kunnen verzorgen.  In grote en kleine oplagen. Van idee tot gereed product.